Barn i barnehage eller SFO?

Gjennom appen kan du som foresatt til barn i SFO eller barnehage:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra enheten
 • lese ukeplaner og annen relevant informasjon
 • få tilgang til samtykker og søknader
 • booke tid for utviklingssamtaler og lignende

Elev i grunnskolen?

Gjennom appen kan du som foresatt til skoleelev: 

 • registrere fravær
 • se timeplan
 • se elevens fag, lærere, karakterer, varsler og merknader
 • få oversikt over elevens fravær
 • få tilgang til samtykker og søknader
 • kommunisere med lærere
 • lese nyheter fra skolen
 • booke tid for utviklingssamtaler og lignende

Hvordan komme i gang med IST HOME for skole/barnehage?

 1. Last ned IST Home fra Appstore eller Google Play på din mobiltelefon.
 2. Logg inn og identifiser deg med ID-porten (bankID/MinID).
 3. Sjekk at ditt/dine barns navn kommer frem i appen. Hvis ikke, ta kontakt med din skole, barnehage eller SFO.
 4. Pass på at du tillater varsler fra applikasjonen, og aktiverer biometri som innloggingsmetode. Dette vil forenkle den daglige bruken av applikasjonen.

Se IST Home sin hjemmeside for ytterligere informasjon og brukerveiledning

Historikk og brukererfaringer

Alle barnehager og SFO i DDV-kommunene tok i bruk IST Home appen den 1. februar i 2023. I perioden fra 1. februar 2023 og ut april 2023 har Holum Skole også testet ut IST Home appen. Tilbakemeldingen fra både foreldre og ansatte var stort sett positive, og det ble derfor bestemt å innføre IST Home i grunnskolene i alle DDV-kommunene fra og med skolestart i august 2023. 

Positive tilbakemeldinger fra foresatte

Alt samlet på ett sted

Synes den er grei å bruke og fin oversikt over hver enkelte dag.

Oversikt over beskjeder og lettere med kommunikasjon og fraværsføring.

Samlet informasjon på mitt barn på en plass. Slipper at lapper og beskjeder forsvinner.

Liker å ha alt på en plass og en grei plass å sjekke ut.

Enkelt med fravær og felles beskjeder… men ønsker klassetelefon med tanke på å kunne prate med lærer, enkle beskjeder…

Enkel måte å kommunisere, og ikke minst «booke» samtale.

Enkelt å melde fravær.

Har fraværsoversikt til mitt barn.

Veldig greit med funksjon for samtalebooking.

Enkel og sikker måte å kommunisere på.

Alt på ett sted, får beskjed med en gang på telefon når noe skjer. 

Enkelt å gi tilbakemelding. 

Tilgjengelig hele døgnet.

Å velge tidspunkt på foreldresamtale. 

Enkel tilgang til informasjon/meldinger til og fra skolen. 

Lærer er god til å bruke den.

 

Positive tilbakemeldinger fra ansatte

Alle lærere kan gå inn å se fravær i de timene som er aktuelle for den enkelte lærer. Alle ansatte kan sende melding hjem til aktuelle foreldre fra sin egen enhet.

Mye lettere å føre fravær fortløpende. 

At foreldrene fører fraværet selv. Booking av utviklingssamtaler. 

Det er foreldrene som fører inn fravær, og da har de mer kontroll og oversikt over egne barns skolenærvær. Samle alt på et sted.

Enkelt å nå ut til alle foreldrene. Veldig greit at foreldrene kan føre fravær selv.

Foreldrene fører fraværet selv.

Kjekt å kunne raskt og "gratis" legge ut info osv.