Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Hilde Ousland Glomsaker

Mobil: 90 36 35 52

Mail: hilde.ousland.glomsaker@lindesnes.kommune.no

Helsesykepleier Susanne Fredbo

Mobil: 90530418

Mail: susanne.fredbo@lindesnes.kommune.no

Vi er tilstede på skolen hver dag fra kl.08.00 – 14.00

Informasjon om skolehelsetjenesten


Skolehelsetjenestens oppgaver er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid, med fokus på god fysisk og psykisk helse.

Vi jobber tverrfaglig og samarbeider med blant annet PPT, Familiesenter og Fysioterapeut.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever, foreldre/foresatte og lærere er velkomne til å ta kontakt ved behov. Vi kan bidra med samtale, råd eller veiledning. Det er også mulig å be om test av hørsel og syn.

Faste oppgaver i barneskolen:

 

  • 1. trinn: God skolestart og skolestartundersøkelsen
  • 2. trinn: DTP vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
  • 3.trinn: Vekstmåling. Høyde og vekt, eventuelt oppfølgning. Undervisning om kosthold og fysisk aktivitet
  • 5.trinn: Pubertetsundervisning
  • 6.trinn: MMR vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
  • 7.trinn: HPV vaksine som forebygger ulike typer kreft

 

Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksinasjoner. Helsesykepleier har taushetsplikt og utgir ikke personopplysninger uten samtykke fra foresatte.

Aktuelle lenker: