Informasjon om skolehelsetjenesten 

Kontaktinformasjon 

Helsesykepleier(e): 
Anne Turid Lindal 
Mail: Anne.Turid.Lindal@lindesnes.kommune.no  
Telefon: 94 50 23 62 


Hilde Ousland Glomsaker 
Mail: Hilde.Ousland.Glomsaker@lindesnes.kommune.no  
Telefon: 94 50 23 62 


Skolehelsetjenestens oppgaver er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid med fokus på god fysisk og psykisk helse. Vi jobber tverrfaglig og samarbeider med PPT, Familiesenteret og Fysioterapeut. 


Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever, foreldre/foresatte og lærere er velkomne til å ta kontakt ved behov. 

 

Vi er tilgjengelige mandag-fredag 0900-1400.