Alle elever har rett til å gå på sin nærskole, men for noen elever kan et alternativ som Furulunden Pluss være å foretrekke. 

Skolen eies og drives av Lindesnes kommune, men tar også imot elever fra nabokommunene. Nye elever meldes inn til skolen via Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT).

Vi vektlegger:

  • En pedagogikk som sikrer forutsigbarhet, gode arbeidsvaner og selvstendighet.
  • Trening av sosiale ferdigheter
  • Individuelle opplæringsplaner (IOP) som omhandler hele det helhetlige skoletilbudet hos oss.
  • ADL ferdigheter og mestring
  • Små grupper
  • Læring inne på skolen og ute på tur (uteskole)
  • Ordinære skoletider og skolerute
  • Rett til SFO 1.- 7. trinn