Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Skolenavn

Velkommen til Furulunden skole

38 27 32 30

Siste nytt

8 unge og smilende mennesker med ulik nasjonalitet står på rekke og holder armene over skuldrene på hverandre

SMIL- et gruppetilbud for unge pårørende

SMIL = Styrket mestring i livet, og er et gruppetilbud for barn og unge, i 5. - 7. klasse, som har foreldre eller søsken med belastende fysiske-/ psykiske helseplager og/ eller rusproblemer. Tilbudet ...

Søknad om skoleplass Furulunden Pluss

For inntak høsten 2024 må foreldre til eleven søke skolebytte innen 01.12.23. Søknad om skolebytte ligger på kommunens hjemmeside. For barn som skal begynne på 1.trinn, sender foreldre mail uten se...
Barn01

Ordensreglement for elever i grunnskolen

Ordensreglementet skal bidra til et trygt og godt skolemiljø for elevene ved skolen. Reglementet skal gi klare regler for orden og atferd ved skolen, og skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og god...
Se hele nyhetsarkivet

Her finner du oss