Velkommen til vår SFO

SFO er et frivillig tilbud om tilsyn og omsorg før og etter skoletid.

"SFO skal være så strukturert at det skaper trygghet og forutsigbarhet, men så fritt at man føler man har fri"

SFO skal tilrettelegge for lek og aktiviteter som utfordrer og stimulerer barnas utvikling både i fri lek og under pedagogisk ledelse.

 

Søknadsfrist for opptak i SFO er 1. mars

 

SFO bilde - søknadsfrist.png

Barnet har plassen på SFO til den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse​.

Furulunden SFO tilbyr også SFO-plass for 5-7 klasse med særskilte behov.

Vi som jobber på Furulunden SFO

Avdelingsleder:

Merete Aanensen Gullhav
Mobil: 40 07 44 68
Tlf: 38 27 32 46
E-post: merete.aanensen.gullhav@lindesnes.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeiderne våre:

 • Kari Sørensen
 • Christina H. Lunde
 • Øystein Kverneland
 • Tor Heimdal
 • Inger Johanne Bang
 • Lise Norli
 • Vigdis Aukland
 • Unni Madsen
 • Janne Bang
 • Rita Helle Lundevik
 • Hege Christine Lindland
 • Åse Torgersen
 • Rino Nymoen
 • June Berg Hansen
 • Lise Sæverud
 • Nina Johannessen

Lærlinger:

Vi pleier å ha lærlinger som er hos oss på SFO, hvem de er varierer jo fra år til år.

Språkpraksis:

Innimellom har vi også personer som er i språkpraksis hos oss. Vi tenker SFO er en flott arena for å lære det norske språk. Og så er det en god læring til barna og oss voksne å møte personer fra ulike kulturer.