Velkommen til vår SFO

SFO er et frivillig tilbud om tilsyn og omsorg før og etter skoletid.

"SFO skal være så strukturert at det skaper trygghet og forutsigbarhet, men så fritt at man føler man har fri"

SFO skal tilrettelegge for lek og aktiviteter som utfordrer og stimulerer barnas utvikling både i fri lek og under pedagogisk ledelse.

 

Søknadsfrist for opptak i SFO er 1. mars

 

SFO bilde - søknadsfrist.png

Barnet har plassen på SFO til den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse​.

Furulunden SFO tilbyr også SFO-plass for 5-7 klasse med særskilte behov.

NYHET FRA 1. AUGUST 2024

Gratis 12 timer i SFO for elever på 1.-3. trinn. Regjeringen innførte i 2022 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn og videreførte dette også for skoleåret 2023-2024. I 2023 valgte regjeringen å utvide tilbudet til 2. trinn. For kommende skoleår 2024-2025 vil dette også gjelde for 3. trinn.

I Lindesnes kommune betyr dette billigere SFO for de elevene som går på SFO 3-5 dager i uken og gratis SFO for de elevene som går på SFO 2 dager i uken eller fordeler 2,5t pr. dag hele uken.

For dere som nå har barn på 2. trinn vil det altså bli 12 timer gratis SFO fra 1. august 2024. Dere har allerede en plasstype på SFO, og denne vil bli videreført til neste skoleår. Dersom dere ønsker å gå over på en annen plasstype må dette gjøres før 1. mai. Dere må endre plasstypen inne i oppvekstportalen. Trykk på navnet til deres barn og velg annen plasstype. HUSK å sett startdato 01.08.2024 dersom dere skal bytte til 12 timer gratis eller 2 dagerstilbud som er gratis.

Se kommunens hjemmeside for mer informasjon eller ta kontakt med SFO dersom noe er uklart eller trenger hjelp.

Les vedlagt utdrag fra vedtektene:

5.2 Ved oppsigelse eller reduksjon av oppholdstid betales det for inneværende måned og påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 15. mars for inneværende år, må man betale for plassen ut juni måned.

5.3 Oppsigelse for kommende skoleår må skje skriftlig i oppvekstportalen innen 1. mai. Ved oppsigelse etter 1. mai for kommende skoleår må man betale for plassen ut september måned.

5.4 Plassen kan benyttes i oppsigelsestiden.

Lenker:

Min side | Velkommen til Oppvekstportalen for Lindesnes kommune! | Portal for opptak i barnehage og/eller SFO (ist-asp.com)

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Lindesnes kommune - Lindesnes kommune

 

Vi som jobber på Furulunden SFO

Avdelingsleder:

Merete Aanensen Gullhav
Mobil: 40 07 44 68
Tlf: 38 27 32 46
E-post: merete.aanensen.gullhav@lindesnes.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeiderne våre:

 • Kari Sørensen
 • Christina H. Lunde
 • Øystein Kverneland
 • Tor Heimdal
 • Inger Johanne Bang
 • Lise Norli
 • Vigdis Aukland
 • Unni Madsen
 • Janne Bang
 • Rita Helle Lundevik
 • Hege Christine Lindland
 • Åse Torgersen
 • Rino Nymoen
 • June Berg Hansen
 • Lise Sæverud
 • Nina Johannessen