Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen til skolen vår

38 27 32 30

Siste nytt

Velkommen til skolestart

Velkommen til skolestart!

Vi ønsker barn og unge velkommen til skolestart. Vi gleder oss til å se dere! Alle de kommunale skolene har første skoledag etter sommerferien torsdag 18. august. Vi ønsker alle elever lykke til me...
Høring om skolekretsgrenser og nærskolerett

Nærskolerett og skolekretsgrenser

Forslag til ny veileder for praktisering av nærskoleretten og nye skolekretsgrenser i Lindesnes kommune var ute på høring i mai/juni 2022. Forslaget ble behandlet i utvalg for plan og samfunnsutviklin...
sommerlab22

Forskerfabrikkens sommerlab 2022

Sommerlab er et populært fem-dagers forskerkurs for elever som går på 4.–6. trinn våren 2022. På kurset lærer barna om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre eksperimenter med ekte forskeru...
Jodtabletter

Atomberedskap i kommunen

Norge har beredskap mot atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering. Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader.  Dersom en atomhendelse ra...
webinar-annonse-SIDnetthets-1600-3[1]

Webinar 08.02 - Barnevakten

GRATIS WEBINAR 8. FEBRUAR KLOKKEN 14.15: Finnes det tiltak som begrenser nettmobbing og netthat? I dette webinaret snakker vi om hvordan lærere og foreldre kan samarbeide for å unngå at elever blir ut...
Trygg trafikk og hjertesoner

Trygg trafikk og hjertesoner

Ved kjøring til skolen bes foresatte om å benytte hjertesonene for å slippe av eleven(e). Dette for å redusere trafikken tett på skole og elever ved start og slutt på skoledagen.  Vi har ingen å m...
Se hele nyhetsarkivet

Her finner du oss