Elevmappene kan inneholde opplysninger omkring ulike kartlegginger, vurderinger fra PPT, helseopplysninger og disiplinære forhold. Mye av denne informasjonen vil være nødvendig av hensyn til elevens videre skolegang ved annen skole ,og bidra til at eleven får et godt tilpasset opplæringstilbud.

Helseopplysninger og disiplinære forhold er omfattet av personopplysningsloven § 8, og krever at samtykke er innhentet fra foresatte før overføring av informasjon kan finne sted.

Dersom hjemmet har spørsmål vedrørende denne informasjonen, så er det bare å ta kontakt med den aktuelle barneskolen.